Blog

Články

Základem dobře provedené analýzy je použití kvalitního kompasu. Feng Shui tedy nelze dělat online na dálku, ale VŽDY je potřeba místo osobně navštívit. Již mnohokrát jsem na místě zjistila, že mi kompas ukázal jiný výsledek, než jaký jsem měla předem připravený.

Nedávný spor s jednou mladou slečnou ohledně využití barev a dekorací ve Feng Shui mě motivoval k napsání tohoto příspěvku.

Občas nastane situace, kdy klientovi poradím, že by pro celkovou energii domu bylo vhodné stavbu mírně pootočit. K tomuto řešení přistupuji opravdu jen ve výjimečných případech a po zvážení všech okolností.

Vše ve vesmíru má svůj důvod, čas plyne podle předem určených pravidel a my můžeme být jen nezávislým, pasivním pozorovatelem.

Pokud mi klient položí otázku: "Budu někdy bohatý?", dokážu mu odpovědět (aniž bych zkoumala jeho datum narození nebo dělala analýzu Feng Shui) "S velkou jistotou NE". Důvodem toho je, že dotyčný sám sebe za bohatého nepovažuje.

Pět Struktur

28.04.2023

Necítíte se v práci dobře? Jste vyčerpaní, bez energie, zaměstnání vám nepřináší očekávané naplnění? Možná to bude tím, že vám prostě jen daný typ práce nesedí.