O Feng Shui

Chcete, aby vás byt či dům, ve kterém žijete, podporoval v osobním růstu, ve vašem vztahu, posiloval vaše zdraví i vaši kariéru a růst financí?

To vše se samozřejmě mění v čase a je potřeba na tyto časové vlivy myslet a správně se na ně připravit. Součástí Feng Shui analýzy je také časování událostí a hledání vhodného okamžiku pro aktivaci prostoru. Prostor vždy (pokud je to možné) ladím pro konkrétní jedince, kteří v něm žijí.

Chystáte se stavět nový dům a máte koupený pozemek? To je ideální čas na to, nechat si ode mě udělat analýzu Feng Shui vašeho budoucího domu (jak by měl být orientovaný, kde je vhodný vstup, rozložení jednotlivých místností atd.). Pokud již máte hotový projekt, nevadí. Mohu vám ho posoudit a navrhnout úpravy tak, aby dům pracoval pro vás. 

Máte zdravotní, vztahové nebo finanční problémy ve stávajícím bydlení? Nechte si ode mě poradit a pomocí Feng Shui tyto problémy vyřešit. 

Součástí Feng Shui analýzy je samozřejmě vhodné načasování stavebních úprav a vyhledání vhodného datumu. 


Původ Feng Shui

Feng Shui je velmi staré čínské umění, jehož historie sahá asi 4 tisíce let před náš letopočet. Původ vzniku samotného Feng Shui však nelze přesně určit. První náznaky byly nalezeny ve vykopávkách neolitických hrobů (tzv. jinové Feng Shui). Ráda s úctou k historii pracuji s tradičním Feng Shui, které vychází čistě ze znalosti starých spisů. Jedná se o původní učení starých mistrů, opřené o tisícileté zkušenosti. 

Co znamená název Feng Shui?

FENG v překladu znamená Vítr, SHUI Voda. Jako když vítr čeří klidnou hladinu vody. Vítr je pohyb vzduchu, je všude okolo nás, ale není viditelný. Je aktivní, kreativní, představuje princip YANG. Vítr také reprezentuje vše, co se týká ORIENTACE v prostoru. SHUI je princip Vody. Něco, co je schopné vítr zviditelnit. Voda zachytí vlnu, zviditelní a odevzdá dál. SHUI je kvalita, která kumuluje, voda je schopná přijmout tvar, přestože sama o sobě formu ani tvar nemá. FENG a SHUI jsou tedy komplementární opačné principy. Aktivní a pasivní. To je základem duality a také rovnováhy ve Feng Shui.

Co víme o historii Feng Shui?

První období, které lze reálně zmapovat, je období vlády císaře Huang Ti (tzv. Žlutý císař, 2697-2597 př.n.l.). Existují písemné zmínky o tom, že císař Huang Ti si nechal radit od tzv. mistrů KAN YU. KAN YU je starý, na východě dodnes používaný název pro Feng Shui. I v nejstarší formě tento název představoval aktivní a pasivní princip. KAN má více významů: hora (zem, která se aktivně zvedá k nebi), nebesa (schopnost přijímat z nebes), čas. Tedy aktivní princip. Naopak YU je princip prostoru, roviny, země, která je pasivní, receptivní. 

Techniky Feng Shui

Ve Feng Shui rozlišujeme dvě hlavní linie tradičního Feng Shui: LUAN TOU a LI QI.

LUAN TOU je soubor nejstarších technik ve Feng Shui, které pracují primárně s krajinou, exteriérem a jeho vlivem na energii prostoru, slouží také k vyhledávání vhodných lokalit.

Li QI zahrnuje princip času, jsou to kalkulační techniky, založené více na měřeních a výpočtech.

Kombinací těchto dvou linií vznikají dva systémy tradičního Feng Shui: SAN HE a SAN YUAN. Oba systémy prolínají zároveň LUAN TOU a LI QI s tím, že každý z nich klade důraz na jedno nebo druhé. 

SAN HE (3 harmonie) techniky pracují více s reálnou krajinou a exteriérem. Jsou to nejstarší techniky a představují pravou podstatu Feng Shui.

Naopak modernější SAN YUAN (3 cykly) jsou techniky lehce aplikovatelné, a proto i více populární. Dávají rychlé výsledky, ale ne s takovým dlouhodobým a robustním vlivem jako techniky SAN HE.

Nejznámějšími technikami SAN YUAN jsou techniky XUAN KONG a BA ZHAI, z technik XUAN KONG     jsou to XUAN KONG FEI XING (u nás známé jako Létající hvězdy) a XUAN KONG DA GUA.

Na trhu existuje nepřeberné množství knih o Feng Shui. Jsou krásné, plné hezkých fotografií interiérů, designově upravených zahrad. Sama mám několik takových knih doma. Tyto knihy jsou výborné pro inspiraci, ale pro samotné Feng Shui opravdu ne. Bohužel, spoustu lidí si Feng Shui spojuje právě s těmito krásně upravenými interiéry. Prapůvod toho všeho byl velký zájem v Americe o východní umění v 70. letech. Prostřednictvím hnutí New Age se v 70. letech rozšířilo z Číny hlavně do USA, později do Evropy. Toto hnutí rozšířilo povědomí o Feng Shui a zvýšilo jeho popularitu, bohužel právě na úkor kvality.  V podstatě již nemá s původním Feng Shui nic společného. A to vše se stalo podkladem pro většinu knih, které se dodnes o Feng Shui vydávají.

Na otázku "Co je vlastně tradiční Feng Shui?" odpovím takto:

  • Nezbytnou pomůckou každého praktikanta Feng Shui je LUO PAN neboli kompas
  • Analýza prostoru bere vždy v potaz světové strany
  • Při analýze je nezbytnou součástí posouzení externí krajiny, okolí stavby - především hory, vodu, ale také vliv negativní energie zvenku (Sha Qi): ostré rohy budov, sloupy vysokého napětí, okolní terén...
  • Každá analýza musí zahrnovat časové vlivy (denní, měsíční, roční, dvacetileté cykly..)
  • Analýza také musí brát v potaz konkrétní obyvatele domu

Součástí analýzy Feng Shui není umísťování žádných specifických symbolů (předmětů, sošek..) do prostoru ani uskutečňování rituálů v prostoru. Tím nechci popřít jejich vliv, ale rozhodně nepatří do oblasti tradičního Feng Shui a ve starých rukopisech o nich nenajdeme jedinou zmínku. Něco jiného je samozřejmě práce s aktivačními prvky (akvárium, fontánka atd.) v určeném místě a čase.