O BaZi astrologii

Chcete zjistit detailní informace o vaší osobnosti, o vašich silných a slabých stránkách, o vašem vztahu s bližším i širším okolí? O tom, jakým způsobem se projevujete uvnitř i navenek? Jaké jsou vaše talenty, touhy, jakému oboru, profesi se máte věnovat? Jaká je vaše základní tabulka narození a jak ji zharmonizovat

Jste zvědaví, jak se bude vyvíjet váš život v čase, na co si dát pozor? Jak a kdy bude větší šance získat finance nebo nový vztah nebo jaký partner se k vám hodí? Zda (a kdy) máte začít podnikat nebo raději hledat zaměstnání? BaZi astrologický rozbor automaticky navíc spojuji s klasickým numerologickým rozborem, abych získala hlubší představu o dané osobě.  


Co znamená název BaZi?

BaZi je součástí čínské astrologie, u nás známější pod pojmem 4 pilíře osudu. Vychází z předpokladu, že život člověka je částečně určen tím, co dostává do vínku okamžikem svého narození. BaZi ve svém překladu doslova znamená "8 znaků". Čtyřmi pilíři jsou myšleny: hodina, den, měsíc a rok narození. Každý pilíř má svůj nebeský kmen a pozemskou větev, která dále obsahuje tzv. skryté kmeny. Kombinací těchto prvků vznikají doslova tisíce možností. Proto můžeme říci, že každý jsme svým způsobem jedinečný. 

Co víme o historii BaZi?

Jednoznačný prvopočátek vzniku BaZi je těžké najít a můžeme se jen dohadovat. Stáří této techniky se odhaduje na několik tisíc let. Pro dnešní BaZi nejdůležitější období představuje období dynastie Tang (618-906 př.n.l.), ale jeho nejstarší kořeny sahají mnohem dále do minulosti.

V čem nám může být BaZi prospěšné?

BaZi je nástroj, který nám pomůže porozumět sobě a ostatním. Dozvíme se, jací opravdu jsme, jaký máme vztah k našemu blízkému okolí, k rodičům, k partnerovi, k dětem, ke kolegům nebo šéfovi v práci, k druhým lidem. Jedna věc je, jaký se jeví být člověk na povrchu, jak se projevuje v rámci každodenní reality a jak ho lidé vnímají. Ale také můžeme určit, jaký je člověk doopravdy, uvnitř. Zda to, co vidíme, je jen nějaká hra, role, kterou zastává nebo naopak, je stejný i ve svém nitru a navenek se chová naprosto přirozeně.

Díky BaZi objevíme naše opravdové talenty, dovednosti, často i ty, o kterých třeba ani netušíme a které jsou zakořeněny někde hluboko v nás. Najednou například zjistíme, že napsat knihu je pro nás velice snadné. 

BaZi nám může být nápomocné v rozhodování, zda (a kdy) začít podnikat a v jakém oboru, nebo naopak, kdy je pro nás lepší zůstat v zaměstnaneckém poměru a mít určitou míru jistoty a stálý plat.

Dozvíme se také o našich silných a slabých stránkách, o tom, jakým způsobem dosahujeme věci v životě, jaké jsou naše postoje, životní styl.

Spousta lidí se trápí nevyřešenými vztahy nebo tím, že nemají partnera. Někoho trápí zdraví, jiné zase problematický vztah s dětmi. V BaZi můžeme nalézt příčinu těchto problémů a také jejich řešení a vhodné načasování. Právě čas hraje v BaZi obrovskou roli. Může se vám stát, že znáte člověka celý život a najednou se vám začne měnit před očima a vy nevíte proč. Odpověď najdeme tu. Časové vlivy jsou velmi silným vlivem, bez kterého by výklad nebyl kompletní. Vždy je potřeba tyto časové vlivy brát v potaz a připravit se na ně. 

Pokud jste rodič, určitě oceníte, když budete u svých dětí vědět, jak k nim máte přistupovat, co naopak nedělat. Každé dítě je jiné (přestože se narodí stejným rodičům) a je velmi vhodné brát tuto individualitu v potaz. Někdo se narodí s vysokou inteligencí, někdo naopak může mít ve škole velký problém s učením, ale přesto může být výborný v jiných oblastech. BaZi bych doporučila každému rodiči, aby věděl, jak své dítě co nejlépe podpořit v jeho rozvoji.

Cílem celého BaZi je pochopit sám sebe, poznat naše slabiny a pracovat na nich a zároveň najít naše hluboké vlohy a talenty, díky nimž budeme žít život podle našich představ. Součástí analýzy BaZi je také NALEZENÍ PROSPĚŠNÝCH PRVKŮ, které člověka HARMONIZUJÍ. Tyto informace lze velmi efektivně využít také pro Feng Shui a vyladění prostoru, ve kterém člověk žije.

MING a YUN

Ve staré Číně rozlišují dva pojmy: MING (neboli osud) a YUN (neboli štěstí). MING je pevný, je to něco, s čím jsme vstoupili do této reality svým prvním nádechem. Je to pečeť času, kterou si neseme celý život v sobě. Něco, co nelze změnit a je pevně dané. YUN je měnitelné, vyvíjí se a je závislé na nás samotných, na našem chování a schopnostech, na aktivním, vědomém zapojení člověka. Našim cílem by mělo být správné směrování našeho potenciálu tak, abychom ho naplno využili. Oba aspekty, MING i YUN jdou ruku v ruce, je to rub a líc jedné mince. Pokud je mezi nimi souhra, člověk se rozvíjí velmi kreativně. Pokud ale člověk nepozná svůj osud, může svůj potenciál nasměrovat ne zrovna efektivně. BaZi nám pomůže pochopit náš osud, náš MING, tedy důvod, proč tu jsme, a nasměrovat naši energii tím správným směrem.

SAN CAO neboli Tři poklady

Číňané také užívají pojem SAN CAO neboli Tři poklady. Těmito třemi poklady jsou:

TIAN neboli Nebesa, Osud - to, co je zděděné, neměnné, dané vyšší mocí. Sestupuje k nám z nebes. Je to iniciační síla, impulz, ze kterého vychází princip tvoření a změn. Jedno čínské přísloví praví: "Na zemi se děje jen to, co je psané na nebi".

DI neboli Zem je prostor, který obýváme, a který můžeme vylepšovat právě pomocí Feng Shui

REN je princip Člověka, jeho vůle, myšlení, motivace, vědomé kultivace, sebezdokonalování, jeho strachy, obavy a fobie, tajemství a hluboké talenty. Je potřeba si uvědomit, že důležitou složkou toho, zda budeme opravdu šťastní, jsme právě MY.