Barvy a dekorace ve Feng Shui

19.02.2024

Nedávný spor s jednou mladou slečnou ohledně využití barev a dekorací ve Feng Shui mě motivoval k napsání tohoto příspěvku.

Chtěla bych na pár názorných příkladech ukázat, jak důležitou roli má okolní prostředí na kvalitu energie našeho domu či bytu, a že zaměřit se pouze na interiér by bylo nesprávné a hlavně by nepřineslo očekávané výsledky.

Jednou z prvních věcí, na kterou je při Feng Shui analýze potřeba zaměřit pozornost, je tvar okolní zástavby. Je nutné například zkontrolovat, zda na naši budovu "neútočí" některý ze sousedních domů. Jako demonstrativní příklad jsem si vzala úzkou budovu brněnského výstaviště (mezi Brňany známá jako rohlík). Budova směřuje nevhodně svoji energii vůči domům přes ulici. 

Jak je vidět, byty ve spodních patrech domů jsou částečně chráněny nižší budovou (která tvoří ochranný štít), takže ohroženější budou byty ve vyšších podlažích:

Z celého domu budou nejvíce ovlivněny místnosti přímo s oknem do ulice. Pokud je tou místností například ložnice a navíc zjistíme, že se v ní nachází nevhodné energie (například z létající hvězdy kombinace 5 a 2, z techniky BaZhai sektor Jue Ming atd.), pak je problém na světě. V tomto konkrétním příkladu může mít neblahé zdravotní následky.

Jako druhý příklad nevhodného tvaru jsem vybrala negativní tvar cesty. Cesta je ve Feng Shui chápána jako voda přivádějící jangovou energii. Správná cesta by neměla být příliš prudká, rovná, měla by se vlnit, stejně jako řeka v krajině. Pak je schopna vyživit prostor svou příznivou energií. 

Pokud ke vchodu našeho domu či bytovky vede dlouhá, rovná cesta bude tím negativně ovlivněna energie celého domu a všech jeho obyvatel. Poškozen bude především jang, tedy oblast financí, možnost kariérního růstu atd. Potenciální negativní energie (zjištěná výpočtem) se znásobí a pozitivní potenciál se vyruší.

Mimochodem, majitelé tohoto domu zřejmě správně intuitivně vycítili negativní energii a postavili před vchod plot.

Tím chci ukázat, že spoléhat se pouze na výpočty a zaměřit se čistě na interiér, barvy, doplňky a dekorace, je jeden velký omyl.