CO MÁ SPOLEČNÉHO GENETIKA, INFORMATIKA A FENG SHUI NEBO ČÍNSKÁ ASTROLOGIE?

19.06.2024

Když byl v 60. letech 20. století rozluštěn genetický kód člověka, pro vědu a medicínu to znamenalo obrovský průlom. 4 báze DNA (označované písmeny G, C, A, T) jsou nositeli genetické informace většiny organismů, včetně člověka. Jsou v ní kódovány veškeré informace důležité pro život, růst a pro přežití organismu. Kombinace těchto bází vytváří trojice, nazývané kodony. Každý kodon kóduje určitou aminokyselinu, která je stavebním kamenem proteinů. Celý genetický kód je složen z těchto kodonů. Kombinací 4 písmen (bází) vzniká 4 na třetí, tedy 64 možných kombinací kodonů.

A teď si představte, že ve 2. tisíciletí př.n. l. (tedy před 4 tisíci lety!) se datuje vznik textů, které se později staly součástí Knihy proměn (I-ťing), jež je základem pro východní nauky – Feng Shui, čínské astrologie, čínské medicíny, akupunktury atd. Kniha popisuje vznik tzv. 8 trigramů, tedy osmi základních stavebních jednotek všeho, co se nachází kolem nás. Každý člověk, prostor, každá událost nebo věc je popsatelná jedním nebo kombinací těchto osmi trigramů. 

Ve zkratce se pokusím popsat vznik 8 trigramů. Představte si prostor tzv. "všeobsahující prázdnoty" (Tao), kde se nachází potenciál pro všechny informace a energie. Tato jednota je narušena impulsem (jangem). Aby byla zachována jednota, je nutné doplnit jin. Na této úrovni tedy rozlišujeme 2 stavy – jang a jin, jedná se o tzv. "dualitu". Naše vědomí je tím, co rozlišuje tuto dualitu, žijeme tedy v duálním světě a smrtí se vracíme zpět k Tao neboli k jednotě.

Základem všech technik ve Feng Shui, ale i v čínské medicíně atd., je navracet prostor a člověka k rovnováze. Když převažuje jang (aktivní energie), je potřeba doplnit jin (pasivní energii) a naopak. K tomu, abychom mohli tyto dva extrémy (jin a jang) spojit, je potřeba ještě další prostředník. Přichází tedy další členění jinu a jangu a výsledkem jsou 4 stavy, z čínštiny přeloženo jako "4 tváře". Dalším členěním přicházíme k oněm 8 trigramům. Základní techniky ve Feng Shui tedy pracují s Ba Gua, což je členění prostoru na 8 částí po 45 stupních. Těmito trigramy jsou: Qian (Nebe), Kun (Země), Zhen (Hrom), Gen (Hora), Xun (Vítr), Kan (Voda), Li (Oheň) a Dui (Jezero). Každý trigram je spojen s určitým směrem, barvou, číslem, vlastnostmi, orgány atd.

Pokud budeme kombinovat těchto 8 trigramů navzájem, dostáváme detailnější členění prostoru 8x8, tedy 64 hexagramů. Hexagram vzniká kombinací dvou trigramů, které tvoří šestiliniový obrazec. Každý hexagram má své vlastní jméno a popis, který je součástí Knihy proměn (I-ťing). Hexagramy jsou používány k analýze prostoru, času a energií. Pomáhají určit vhodné umístění, orientaci a harmonii v domě, bytě nebo kanceláři.

A nyní k informatice.

V informatice a počítačových systémech je základním stavebním prvkem binární kód. Binární kód reprezentuje text, instrukce procesoru nebo jakékoli jiné údaje pomocí 2 symbolů: obvykle "0" a 1". Pro snadnější zápis uložených hodnot (čísel) se dnes převážně používá byte (bajt) s délkou slova 8 bitů. Moderní binární číselný systém, který používá pouze 0 a 1, byl vynalezen německým matematikem Gottfriedem Wilhelmem Leibnizem v roce 1689 (tedy téměr 3 století před objevením kódu DNA). A světe div se, Leibniz se inspiroval právě Knihou proměn. V 64 hexagramech viděl potvrzení univerzálnosti své vlastní víry, když se pokoušel najít systém, který by převáděl logické verbální prohlášení na čistě matematická.

Při studiu východních nauk mě nepřestává fascinovat, jak vyspělá byla už tehdy tato civilizace, a že závěry, ze kterých vycházela, byly postaveny na reálných předpokladech, kterým současná věda teprve nyní přichází na kloub.