Nadcházející 9. perioda

11.01.2023

Všimli jste si, že se v poslední době začínají rozpadat staré struktury a starý zaběhnutý systém, řád a vše okolo nás se začíná rychle měnit? Že to, na co jsme byli po dlouhá desetiletí zvyklí, je najednou nenávratně pryč?

Pro běžného člověka je rok 2024 pouze jinou číslovkou v kalendáři. Pro nás Feng Shui praktikanty se však jedná o stěžejní a velmi zásadní zlom. Čeká nás přechod z 8. periody do periody 9, která potrvá až do roku 2044. Takový přechod neprobíhá ze dne na den, proto můžeme vibrace 9. periody pociťovat již nyní.

Číslo periody má spojitost s tzv. tabulkou Lo Shu, kterou můžeme znázornit pomocí Ba Gua (8 trigramů). Jedná se o 8 výsečí neboli sektorů, kde každý sektor má své číslo od 1 do 9 (číslo 5 nemá směr a nachází se uprostřed), dále má svoji barvu, přiřazený trigram, který nejlépe vystihuje daný element atd.

Nyní se nacházíme v 8. periodě (2004 až 2024), která je reprezentována zemským sektorem SV a trigramem GEN (Hora). SV sektor je ve Feng Shui spojován se vzděláním, věděním, moudrostí. Hora je velmi stabilní, setrvává na svém místě tisíce let, je pevná a neměnná. Element Země nám dává zároveň pocit stability a bezpečí. Je to období těžké práce, kdy (piktograficky) těžbou získáváme ze země nerostné bohatství, které dále využijeme. Dominantou této periody je získat kvalitní vzdělání a najít práci u dobrého zaměstnavatele, tvrdě pracovat a tím si zajistit kariérní růst a finanční zázemí.

A teď si představte, že přechodem do 9. periody se dostáváme do zcela nového typu energie. Devítka je spojena s jihem a trigramem LI (Oheň). Jižní sektor reprezentuje slávu, uznání, štěstí. Oheň rychle sálá a šíří se do všech stran.

Oheň je jediný prvek, který je schopný měnit stav všech ostatních prvků:

Oheň je schopný roztavit Kov, aby mohl být užitečný

Oheň spálí a vyčerpá Dřevo,

Oheň ohřeje Vodu

Oheň uvaří stravu (Zem)

Můžeme tedy říci, že smyslem Ohně je motivovat, inspirovat a ovlivňovat druhé, měnit jejich zaběhnuté způsoby myšlení a pomáhat druhým žít smysluplný život.

Oheň je také velice rychlý, proto v tomto období převládnou rychlé technologie - 5G internet, digitalizace. Bude kladen důraz na internetové schopnosti a dovednosti.

Oheň je zároveň o slávě a uznání, schopnosti se zalíbit ostatním, chce zářit a poutat pozornost. Zároveň je velmi nestabilní. Musíme neustále přikládat dřevo, aby hořel. Potřebuje svůj zdroj. V tomto období skončí tradiční dlouhodobé stabilní kontrakty a převládnou ty krátkodobé. Bude kladen důraz na spolupráci s ostatními. Do popředí se dostane networking a komunikace s lidmi. V oblasti práce bude mít zelenou budování vlastního byznysu (na základě spolupráce), prodejní schopnosti, MLM, budování vlastní značky (Oheň se chce zviditelnit) a v neposlední řadě budování sociálních sítí, LinkedIn atd. Dařit se bude i oborům souvisejícím s krásou, well-ness, omlazováním, estetikou (Oheň se chce líbit). 

Oheň je ale také velmi kreativní, hravý a spirituální (nachází se nejvýše Nebesům ze všech prvků). 

Pro nadcházející periodu je tedy nutné naprosto změnit svá nastavení a přizpůsobit své myšlení ze stabilní, neměnné 8. periody na nestabilní, proměnlivý, sálající Oheň, který vyžaduje odvahu, spolupráci, empatii a nadšení pro věc. Vzdělání již nebude základem úspěchu k získání dobrého místa. Naopak bychom se měli vzdělávat neustále, i v oblasti financí, internetu a hlavně být připraveni na změny, které se budou dít po celé období této periody. Vhodné je mít více zdrojů příjmu. 

Pokud to zvládneme, čeká nás mnohem méně stresu, lepší zdraví a více zábavy, štěstí a vnitřního naplnění, protože právě i o tom prvek Oheň je.