Zamyšlení

06.01.2023

Při svém studiu Feng Shui jsem u každého učitele musela nejdříve projít (pro mě tehdy) nezajímavou a zdlouhavou teorií o Yinu a Yangu, pět prvcích, vývoji osmi trigramů, o přednebeské a postnebeské Ba Gua, vzniku a vývoji He Tu atd. 

Vždycky jsem si říkala, že je to přece JASNÉ, proč to tak zdlouhavě vysvětlovat? Opak je pravdou. Teprve po několika letech studií jsem pochopila, že VŠECHNY techniky a veškeré znalosti vycházejí z těchto jednoduchých principů a jejich studium nám zabere prakticky celý život. Teprve až člověk projde celým tímto zdlouhavým procesem, dojde k závěru, že pro správnou aplikaci a pro správné pochopení Feng Shui, astrologie BaZi, akupunktury atd., je studium těchto elementárních základů stěžejní a bez nich se nepohne dál. 

Většina lidí má představu, že Yin a Yang jsou dvě zcela opačné energie, které spolu vzájemně interagují, jako dobro a zlo, světlo a tma, muž a žena atd. Ve skutečnosti jsou to dvě složky toho samého, jako rub a líc jedné mince. Obě jsou vždy přítomné, pouze jedna z těchto složek buď převažuje nad druhou, nebo jsou jejich síly vyrovnané.

Myslím, že nádherný příklad pro pochopení principu Yin je ukryt ve znaku pozemské větve Prasete. Prase (Hai) představuje maximální projevený Yin. Znak znázorňuje muže a ženu pod nebeskou střechou, kteří podporují kreativní proces nebes (domyslete si už sami :-)).  

Tato pozemská větev je také zároveň reprezentovaná hexagramem Kun (2) Země, která představuje nejpasivnější energii, maximální Yin, kdy všechny čáry hexagramu jsou jinové. V nejjinovější formě energie, kdy v hluboké zimě celá příroda odpočívá, najdeme skrytý potenciál Yangové energie. Semínko čeká na to, až bude zaseto, aby mohlo na jaře vzklíčit.

Cílem Feng Shui není dosažení rovnováhy Yinu a Yangu, jak se většina lidí domnívá. Tato rovnováha by zároveň vnesla do prostoru stagnaci. Cílem Feng Shui je dosažení tzv. "dynamické" rovnováhy, která přináší pohyb Qi v prostoru, kdy většinou Yang mírně převažuje nad Yinovou složkou.

Já to vždy filosoficky přirovnávám ke štěstí, po kterém každý toužíme, ať už se týká zdraví, vztahů, dětí, financí, kariéry, koníčků ... Představte si, že byste dosáhli maxima v každé z těchto oblastí, měli byste vše, po čem člověk může toužit. Myslíte si, že by vám to přineslo naplnění a motivaci dál na sobě pracovat a jít si za svými sny?