Vstup do domu, oheň a ložnice. Stěžejní body pro Feng Shui

16.02.2023

Článek publikovaný na portálu bydleni.cz

Důležitou součástí našeho života je prostor, ve kterém trávíme svůj čas, ať už v práci nebo doma. Proto bychom mu měli věnovat dostatečnou pozornost. Jednou z možností, jak pracovat s prostorem, je využití znalostí starého čínského umění Feng Shui. Ve staré Číně, když si lékař nevěděl rady, šel "léčit domov". Aniž bychom si to uvědomovali, místo, kde často pobýváme, nás ovlivňuje svou energií. A pokud si to dokážete alespoň trochu připustit, je pro vás určený následující text.

Hlavním cílem Feng Shui je uvést do souladu okolní prostředí, dům a jeho obyvatele v daném čase. Důležité je, aby energie, která vstupuje zvenku, byla vyvážená, aby správně plynula celým domem a podporovala osoby, které v něm žijí. Vztah mezi Feng Shui a domovem je jako jakýkoliv jiný vztah. Buď nás prostor podporuje a pomáhá v našem růstu, nebo s námi soupeří a klade nám do cesty překážky. Feng Shui také můžeme chápat jako prostředek k maximálnímu využití potenciálu našeho domova. K tomu je samozřejmě dobré rozumět i čínské astrologii a podívat se na osobní horoskopy jednotlivých členů domácnosti. Na základě horoskopu můžeme pochopit, zda aktuální problémy (ať už zdravotní, vztahové či finanční) jsou výsledkem našeho osudového směrování nebo výsledkem působení daného prostoru.


Občas slýchám názory lidí, že Feng Shui nepoužívají proto, že je velice slabé, že nemá rychlé a hmatatelné výsledky. Dovolím si říct, že podle mě nepochopili, o čem Feng Shui je. Spoustu lidí vnímá Feng Shui jako jakýsi interiérový design, umělecký styl. Ani se jim nedivím. Dříve jsem měla podobný názor. Bohužel, většina knih na našem trhu vnáší lidem mylnou představu o tom, co Feng Shui je. Tyto knihy jsou na první pohled krásné, plné fotografií a nádherných interiérů, upravených zahrad. Často obsahují rady typu, kam umístit fontánku, kam dát sošku či obraz, jakou barvou vymalovat ložnici nebo jaký dát do místnosti koberec. V praxi se často setkávám s tím, že když mě lidé osloví, abych jim "udělala Feng Shui", po mně vlastně chtějí práci interiérového designéra. Přitom ideální čas pro Feng Shui je již ve fázi projektu, kdy se chystáme stavět nebo rekonstruovat.


Stěžejními body, které Feng Shui řeší, jsou vstup do domu, oheň (v dnešní době zastoupený především sporákem) a ložnice. Pracuje se hlavně s lokací (umístěním) a orientací člověka a věcí v prostoru. Pro všechny úpravy je samozřejmě důležité i jejich správné načasování.

Hlavní vstup musí být bez překážek

Kvalitní vstup do našeho obydlí je základem pro dobré finance, kariéru a celkově udává, jak kvalitní bude jangová (aktivní) složka energie v celém prostoru s působením na všechny jeho obyvatele. U vstupu je zásadní, aby tato energie mohla proudit volně, bez překážek. Volné prostranství před vstupem nazýváme Ming Tang neboli česky Jasná dvorana. Vstup jsou vlastně ústa domu, proto vstupu také někdy říkáme Ústa qi. Je velice žádoucí, aby u vstupu nebyly žádné překážky, zarostlé keře, stromy, tmavý a špinavý prostor, ani příliš klesající či stoupající terén. Zároveň není dobré, pokud k našemu vchodu směřuje dlouhá úzká rovná cesta. V tomto případě se snažíme cestu "rozmeandrovat" jako řeku, která volně plyne krajinou. Můžeme k tomu využít třeba rostliny, květináče, dá se například odstranit pár dlažebních kostek a místo nich doplnit kamínky, rostliny. Možností je spousta.

Za vstupem je dobré vytvořit zádveří. Je to místo, kde ze sebe "shodíme veškerou tíži z hektického dne a vstoupíme do našeho paláce". Opět je vhodné mít prostor čistý, upravený, volný. Přímo proti vstupu rozhodně neumisťujeme zrcadla nebo skříňky, jejichž roh by vytvářel tzv. Sha qi (negativní energii). Vhodné není ani schodiště přímo naproti vstupu nebo v jeho těsné blízkosti.


V knihách se často dočtete, že není vhodné mít naproti vstupu koupelnu nebo wc, že se jedná o špatné Feng Shui. V principu jde o tok energie. V domě vždy nejvíce profituje místnost, která je nejblíže (a naproti) vstupu. Pokud je tou místností třeba wc, prakticky to znamená, že na wc budete mít velmi dobrou energii na úkor ostatního prostoru. Naším úkolem je nasměrovat tuto energii dále do domu tak, aby z ní mohly čerpat i ostatní místnosti.

Kuchyň

V kuchyni není vhodné umísťovat oheň (sporák) v blízkosti vody (dřez) ani naproti sobě. Nazýváme to konflikt vody a ohně. Oheň v kuchyni má vliv na zdraví všech členů domácnosti. Jeho umístění je ve Feng Shui strategické a pokud ho umístíme do špatného sektoru a se špatnou orientací, může být příčinou řady zdravotních problémů.

Krb

Další důležitou zásadou ve Feng Shui je neumísťovat oheň (krb) do středu domu. To bohužel vídám docela často. Samozřejmě, energeticky je to nejvýhodnější. Ne však z hlediska Feng Shui. V ideálním případě bychom střed půdorysu domu měli nechat úplně volný, aby energie nebyla blokovaná. Střed domu je také jediné místo, kde smíme nechat otevřený prostor k nebesům (atrium, prosklená střecha...).

Ložnice

Ložnice rodičů je po kuchyni druhá nejdůležitější místnost v domě. Ve Feng Shui je spojována s naším zdravím a vztahy, protože se jedná o jinovou (klidnou) místnost. Rozhodně by měla být dostatečně prostorná. Dnes často vidím situace, kdy rodiče přenechají velkou místnost dětem a sami se těsnají v malé místnůstce, nedej bože bez oken. Časté jsou také projekty rodinných domů, které mají v půdorysu obrovskou garáž, vyčleněnou pro dvě auta, a na úkor zastavěné plochy domu ložnici umístěnou do nejmenší obytné místnosti.Ve starém Feng Shui je ložnice rodičů nazývána "mistrovskou ložnicí". Rodiče jsou chápáni jako živitelé rodiny a děti jsou na nich velkou část svého života závislé. Proto je potřeba, aby měli dostatek prostoru pro regeneraci sil a nalezení rovnováhy.

Pro ložnici je důležité, aby místnost byla tvarově vyvážená, ideálně čtverec nebo obdélník (do poměru stran 2:1). Pokud spíme oproti vstupním dveřím (což se nedoporučuje), je dobré, aby postel měla alespoň vysoké čelo u nohou. Postel rozhodně umístíme k pevné zdi bez oken. Pro vyrovnaný vztah je důležité, aby muž i žena měli dobrý přístup k posteli, aby například jeden z partnerů neměl postel hned u stěny. Jinak by se mohl cítit ve svém životě ušlapovaný a neměl by dostatečný prostor pro svůj růst.

Staří Číňané používají pojem SAN CAO neboli Tři poklady. Těmito třemi poklady jsou Nebesa, Země a Člověk.

  • TIAN neboli Nebesa, Osud, je to, co je zděděné, neměnné, dané vyšší mocí. Je to iniciační síla, impulz, ze kterého vychází princip tvoření a změn. Jedno čínské přísloví praví: "Na zemi se děje jen to, co je psané na nebi."
  • DI neboli Zem je prostor, který obýváme, a který můžeme vylepšit s pomocí Feng Shui.
  • REN je princip Člověka, jeho vůle, myšlení, motivace, vědomé kultivace, sebezdokonalování, jeho strachy, obavy a fobie, tajemství a hluboké talenty.


Můžeme tedy říci, že máme v rukou možnost ovlivnit dvě třetiny našeho osobního štěstí a to není špatné, ne? Datum narození nezměníme, ani čas jako takový. Okamžik našeho prvního nádechu nám dává do vínku naše směřování v životě. Co ale můžeme změnit, je prostor, který obýváme. A třetí důležitou složkou našeho celkového štěstí jsme MY, náš aktivní přístup k životu, práce na sobě, na svém rozvoji.
Ani sebelepší Feng Shui nám nepomůže, pokud na našem štěstí nebudeme pracovat i my sami. Proto vždy říkám, že Feng Shui je pouze cesta k lepšímu životu, ale po cestě už musíme kráčet sami.