Víte, že pět prvků není pět prvků?

13.03.2023

Tak, a teď mě s tímto tvrzením 99% praktikantů Feng Shui ukamenuje. Ale někdy je potřeba nastolit pořádek :-)

Kdo v životě studoval nebo četl články o Feng Shui, čínské astrologii, akupunktuře nebo tradiční čínské medicíně, se jistě setkal s teorií pěti prvků Wu Xing v systému YIN a JANG. Teorie vychází z předpokladu, že na základě vzájemného vztahu rození (SHENG) a ovládání, kontroly (KCHE) je možné popsat jakoukoliv událost, činnost, povolání, místo nebo věc pomocí pěti prvků, kterými jsou Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda.

Když se však hlouběji ponoříme do východního způsobu myšlení, pochopíme, že těchto pět prvků slouží pouze jakási "inspirace", "přirovnání" dané energie k fyzické podobě daného prvku. Jako když básník popisuje krajinu pomocí různých metafor a veršů. Jinový Kov by se klidně mohl jmenovat "Západ slunce nad jezerem", jangová Voda by se mohla jmenovat "Dravá řeka" atd.

Ve skutečnosti se z astrologického hlediska jedná o působení pěti hlavních planet, které sebou nesou určité vibrace směrem k Zemi:

Oheň představuje planetu MARS

Dřevo planetu JUPITER

Voda planetu MERKUR

Kov planetu VENUŠI

Země planetu SATURN.


Proto, pokud ve Feng Shui nebo astrologii mluvíme o tom, že je potřeba podpořit daný prvek, nemáme na mysli prvek jako takový. Vždy nám jde o Orientaci v prostoru, Čas a Aktivitu.

Někdo může namítnout, že přece celé Feng Shui je založeno na tom, že vkládáme do místností prvky, které mají sloužit jako lék, nebo že provádíme aktivace prostoru Vodou, Dřevem atd. Ano, je to pravda. Ale VŽDY je potřeba daný předmět umístit do správného SEKTORU a v určený ČAS. Navíc ne všechny předměty mohou sloužit jako správné aktivátory. Když si vybavíme místnost dřevěným nábytkem, neznamená to, že vkládáme prvek Dřeva. Když naopak chceme v místnosti eliminovat prvek Dřeva, nemůžeme tvrdit, že dřevěný nábytek nám škodí nebo ho (nedej bože) nahradíme třeba plastovým.

Stejný nesmysl se bohužel šíří i kolem vlivu barev ve Feng Shui. Barvy jsou z hlediska působení nebeské qi téměř bezvýznamné. Staří mistři s nimi v tomto smyslu nikdy nepracovali. Barvy navozují určitou atmosféru v místnosti, mohou měnit náladu člověka. Vliv barev je ale čistě INDIVIDUÁLNÍ záležitost. K barevnému ladění vždy doporučuji zavolat si na pomoc bytového designéra a hlavně brát v potaz potřeby jednotlivých členů domácnosti.