Pět Struktur

28.04.2023

Necítíte se v práci dobře? Jste vyčerpaní, bez energie, zaměstnání vám nepřináší očekávané naplnění? Možná to bude tím, že vám prostě jen daný typ práce nesedí.

Jednou z možností, jak analyzovat naši situaci a zjistit, jaká práce nám bude více vyhovovat, je analýza tzv. Pěti Struktur. Pět Struktur proto, že čínská astrologie je založena na fungování pěti prvků a vzájemných vztazích mezi nimi. Každá struktura popisuje povahu jedince, jeho postoje, způsob, jakým dosahuje věci v životě a jeho chování směrem ven. Každý člověk dostává do vínku ve svém datu narození určitý soubor těchto struktur, s tím, že vždy jedna z nich je dominantní. Tato dominantní struktura pak vypovídá o tom, co je pro daného člověka přirozené, k čemu inklinuje, co ho v životě přitahuje.

Struktura Společník přináší jedinci schopnost přesvědčovat druhé, touhu vyhrávat. Dává mu velkou sociální inteligenci a schopnost lehce komunikovat a spojovat lidi. Tento člověk má také potřebu vzrušení, dobrodružství, musí být stále aktivní a vyloženě nesnáší rutinu. Potřebuje stále nové impulzy. Úspěchu v životě dosahuje prostřednictvím kontaktů. Má také potřebu ukázat svůj výjimečný talent druhým a nespokojit se pouze s průměrem. Je ochotný, umí pomoci, rád poradí a rád inspiruje druhé. Umí být velmi vlídný, je pozitivní, energický, spontánní. Má rychlé reflexy a myšlení. Každá struktura má však i svou stinnou stránku. U Společníka, pokud není tabulka v rovnováze, může přinášet i určitou míru sobeckosti a sledování vlastních záměrů, může postrádat empatii, mít pocit neomylnosti a dokonalosti. Občas může filtrovat informace podle svých potřeb. Potřebuje pochvalu od druhých a někdy (obzvlášť když je pod tlakem) může být trochu schizofrenní – srdečný a zároveň chladný. Proto se nehodí do zátěžového a stresového prostředí.

Struktura Tvůrce dává jedinci schopnost tvořit myšlenky, nápady. Tento člověk je vizionář, je velmi inovativní, expresivní, miluje jedinečnost. Žije v přítomnosti a málokdy přemýšlí nad budoucností. Zároveň ani neulpívá příliš na minulosti a umí se chopit příležitostí, které mu přítomnost dává. Tento jedinec sám a rychle koná, je větší individualista než Společník. Tvůrce je velmi spontánní, miluje i tvoří zábavu, nemá rád rutinu a předvídatelné věci. Je schopný ohromit a šokovat. Je velmi společenský, extrovert, lehce navazuje kontakty. Má pozitivní přístup k životu a dokáže druhé přimět k tomu, aby z introverta učinil extroverta. Velmi lehce šíří pozitivní energii. Vyjadřují se skrze své emoce. V nevyrovnaném případě může být až posedlý svou popularitou a snahou stát se středobodem pozornosti. Může být také neústupný, kdy jen jeho cesta je ta "jediná správná". Nevyrovnaný jedinec má také rád poslední slovo a může až příliš tlačit své názory druhým. V myšlení mohou být nestálí, rychle měnit názory. Jsou také velmi tvrdohlaví. Tvůrci chybí preciznost, je dobrý v začátku, ale ne v dotahování věcí. Nesnáší rutinu a rád si dělá práci po svém.

Struktura Ředitel vnáší člověku zcela jiné vlastnosti než předchozí dva profily. Ředitel z pohledu prvků zároveň reprezentuje element Financí, který bude do svého života v určitém smyslu přitahovat. Je to osoba zaměřená na efektivitu, sleduje dosahování cílů, výsledků, které jsou měřitelné. Struktura dává jedinci velkou sílu, dynamiku, schopnost zdolávat překážky. Člověk je ambiciózní, neuspokojí se průměrem, rád kontroluje procesy. Takový člověk má velkou průbojnost, jen tak se ničeho nezalekne. Z elementů se této struktuře nejvíce podobá jangový Kov = tvrdý, neústupný generál. Jde mu především o to, jak co nejefektivněji dosáhnout cíle (bez jakékoliv hloubkové analýzy). Má silné sebevědomí, aktivně se zapojuje do dění, je schopný převzít zodpovědnost a umí podstoupit riziko pro zvýšení produktivity. Co se týká negativních aspektů, může být někdy příliš majetnický, obzvlášť u mužů vzhledem ke svým partnerkám. V nevyrovnaném profilu často bývají workoholici, jsou žárliví a zraňují a manipulují druhými. Jsou to osamělí jezdci, individualisti. Rádi řídí, ale neradi, když někdo řídí je. Neukazují své emoce ani slabiny navenek, tvoří si od lidí odstup.

Struktura Podporovatel často přináší ideálního zaměstnance. Již název vypovídá, že se jedná o jedince, který rád pomáhá a udržuje chod věcí. Nebývá konfliktní, je velmi tvárný, slušný, citlivý (někdy až přecitlivělý). Miluje následování vzorů, postrádá tvořivost. Má rád jistotu, je více pasivní. Je často také prostředníkem, mediátorem. Je velmi vyrovnaný, bezstarostný, přátelský, jemný, introvertní, nemá rád extrémy a raději funguje v pozadí všeho dění, nepotřebuje být viděn. Umí dobře odpočívat a nikam se nehoní. Je velmi dobrý posluchač, dokáže se vcítit a emočně zainteresovat. Často se z nich stávají tvz. "vrby" :-) Člověk s touto dominantní strukturou je také lehce ovlivnitelný informacemi. Je trpělivý, nechává druhým prostor se projevit. Nesoudí druhé, je zábavný, tichý na povrchu, ale veselý uvnitř. Negativním aspektem této struktury může být malá flexibilita a neochota měnit zaběhnuté věci. Jedinec potřebuje stabilitu, odmítá riziko, nevystoupí z komfortní zóny. Je zároveň ideálním klientem, který bude každoročně objednávat stejné zboží, stejnou dovolenou, stejné jídlo v restauraci … Často nedokáže vyniknout z průměru a bývá kritický k druhým, rád moralizuje (ale spíše v tichosti).

Struktura Myslitel je člověk hloubající, velmi intenzivně schopný ponořit se sám do sebe. Je velmi důkladný, musí věci řádně prozkoumat, neuspokojí se pouze s povrchními informacemi. To je velkou výhodou a zároveň nevýhodou této struktury, protože člověku přináší velmi pomalé rozhodování. Je velmi analytický, zvědavý a zároveň je schopný jít do velké hloubky a podstaty informací. V týmu je to vždy člověk, kterého se ostatní chodí ptát. Já je nazývám "chodící encyklopedií". Jestli máte ve firmě velmi introvertního IT zaměstnance, který se rád šťourá a analyzuje data, pak bude mít jistě dominantní tento typ struktury. Jako poradci jsou velmi dobří, jsou velmi strukturovaní, metodičtí, loajální, pravdiví a věrní. Jsou více introverti a hůře se otvírají druhým. Dokáží být upřímní, přátelé jsou pro ně na prvním místě. Jsou více filosofové než tvůrci, více radí, než konají. Zároveň druhé neposuzují a jsou trpěliví. Mívají nižší sebevědomí a jsou raději v pozadí dění. Berou si věci velmi osobně, je lehké je zranit.

Celkově můžeme říci, že člověk si přitahuje do života věci podle své dominantní struktury, což se při hledání práce může projevit třeba tak, že jde z jednoho zaměstnání do druhého, ale cítí se stále nespokojený. Mnohem důležitější je totiž najít tzv. Useful God, což je v překladu Prospěšný Bůh. Jde o element (strukturu), která je pro daného jedince PROSPĚŠNÁ, a která se často může od dominantní struktury lišit! Člověk ale při takové změně musí začít pracovat sám na sobě, vědět, na co si dát pozor, které negativní stránky osobnosti potlačit a které naopak zvýraznit. Teprve potom může očekávat štěstí a úspěch v životě. K takovému "skoku" mu může být nápomocné například koučování, vzdělávací kurzy, meditace atd. Jedná se tedy o aktivní proces, kdy jsme ochotni vystoupit z naší komfortní zóny a vrhnout se do věcí, které pro nás z počátku mohou znamenat i jisté překonávání sama sebe. Mohou nám být dokonce až nepříjemné. Já je prožívám nyní, když jsem začala své myšlenky publikovat na veřejnost. Vždy jsem upřednostňovala osobní kontakt a nejlépe s pár lidmi okolo a nikdy by mě nenapadlo se prezentovat širšímu publiku, natož například psát knihu :-)

A jaké bariéry překonáváte Vy?

Pokud máte zájem o analýzu Vaší osobnosti, můžete se na mě kdykoliv obrátit.