Ming Gua

09.01.2023

Dovolím si říct, že udělat správné Feng Shui bez znalosti astrologie BaZi je téměř nemožné. Stejně tak určit diagnózu člověka bez jeho data narození. Představte si, že by lékař, ke kterému jdete, nejdříve analyzoval Vaše datum narození, zjišťoval Vaše predispozice k nemocem, nemoci Vašich rodičů a prarodičů, dopodrobna by se Vás ptal na Vaše pocity, bolesti a problémy a teprve na základě těchto informací určoval postup léčby. Směšná představa pro naše západní uvažování, že? A přitom velice funkční.

Ten samý postup je potřeba uplatnit i ve Feng Shui s tím, že při úpravě prostoru je třeba brát ohled i na konkrétní obyvatele dané domácnosti.

V dřívějších dobách bylo na východě zvykem, že lidé uzavírali manželství podle svého data narození (kromě jiného), zejména podle svého tzv. osobního trigramu Ming Gua. Ve starých spisech se dočtete například: "Ming Yuan as east four Ming, should marry east four Ming wife. Then have sons, much good fortune. Wrongly tie up with west four Ming wife". ( zdroj: Ba Zhai Ming Jing). Jinými slovy Muž z východní rodiny by si měl vzít ženu z východní rodiny a mít s ní syny, bude mít dobrý osud. Špatně pasuje se ženou ze západní rodiny. Píši to alespoň pro představu, jakou formou byly psány tyto staré spisy. Pro běžného čtenáře nepochopitelný text, často psaný básnickou formou.

V prvním kroku výpočtu osobního trigramu Ming Gua je potřeba udělat tzv. korekci roku. Čínský kalendář začíná podle solárního systému přesně v polovině času mezi zimním slunovratem a dnem jarní rovnodennosti, zjednodušeně 4.2. Podle lunárního systému začíná nový rok druhé novoluní po zimním slunovratu - tento den se slaví nový čínský rok a každý rok se mění podle pozice luny vůči zemi. Letos například připadá na 22. ledna. Odborná veřejnost se dodnes nemůže shodnout, zda upřednostnit lunární či solární začátek roku. Jak už to tak bývá, pravda je někde napůl.

Většina mistrů Feng Shui se v případě výpočtu Ming Gua kloní k solárnímu začátku roku (okolo 4.2.). Pokud je tedy dotyčný narozený mezi 1.1. a 4.2., pro potřeby výpočtu Ming Gua je nutné ještě odečíst číslo 1, protože podle čínského kalendáře se dotyčný narodil ještě v předchozím roce.

V dalším kroku je nutné sečíst všechna čísla našeho roku narození na výsledné jednociferné číslo. Takže pokud Vám například vyjde číslo 19, sčítáme čísla tak dlouho, dokud nedostaneme jednoduché číslo, v tomto případě číslo 1 (1+9=10, 1+0=1).

Pro ty, co se narodili po roce 2000 (včetně) je důležité ještě provést tzv. korekci tisíciletí a přičíst k vypočítanému číslu číslo 1.

Výpočet osobního trigramu má následující pravidlo:

Pro muže od čísla 10 odečteme námi vypočítané číslo. Pokud nám například po všech provedených korekcích vyšlo číslo 4, výsledné Ming Gua bude 10-4=6.

Pro ženy vypočítané číslo naopak přičteme k číslu 5.

Obecně rozlišujeme dvě skupiny lidí - západní a východní. Nerada toto členění používám, protože je velice zjednodušené. Východní skupinu tvoří lidé s Ming Gua 1, 3, 4, 9 a západní skupinu lidé s 2, 6, 7, 8.

Jak vidíte, chybí nám tu číslo 5, protože 5 nemá směr. Pokud nám u muže vyšlo číslo 5, bude jeho Ming Gua 2. U ženy Ming Gua 8.

Každá z těchto skupin má spojené své příznivé a nepříznivé směry:

Východní skupina (1, 3, 4, 9) má příznivé směry: S, V, JV, J. Ostatní směry jsou nepříznivé.

Západní skupina (2, 6, 7, 8) má příznivé směry: JZ, Z, SZ, SV. Ostatní směry jsou nepříznivé.

Teď by nám mohlo být jasné, proč se kdysi upřednostňovaly sňatky lidí ze stejné skupiny. Protože úpravy takového prostoru byly mnohem jednodušší, osoby měly stejné příznivé a nepříznivé směry a bylo tedy snadné sladit prostor pro oba manžele současně.