Kolečko vztahů

04.04.2023

Přiznám se, že nemám čas sledovat bulvár, avšak neunikla mi zpráva, že se Aneta Vignerová a Petr Kolečko vzali a zhrzená Denisa Nesvačilová zůstala na ocet. Jejich milostný trojúhelník nebo kolečko? :-) prostě nešlo přehlédnout. Nedokážu pochopit, jak dvě krásné a inteligentní dívky mohou stále dokola odpouštět muži, který je obě podvádí. Proto jsem se rozhodla vzít si na pomoc astrologii. 

Petr Kolečko má ve svém datu narození hned tři hvězdy Peach Blossom Star. Pro ty, co se o astrologii nezajímají, tak hvězda PBS přináší člověku určitou atraktivitu, magnetismu pro druhé. Kdo má hvězdu ve své tabulce narození, dokáže zaujmout svým vystupováním, svým charisma a má lepší předpoklad pro to, být v životě úspěšný (opravdu zjednodušeně řečeno a neplatí to vždy). Mezi PBS patří 4 kardinální zvířata (pozemské větve) – Krysa, Zajíc, Kůň a Kohout neboli Fénix.

Petr Kolečko, nar. 28.3.1984

Petr má tedy tři PBS a to navíc neznám jeho hodinu narození. Obecně není vhodné mít více než jednu PBS hlavně z důvodu, že mezi jednotlivými PBS je buď konfliktní, nebo destruktivní vztah, což naopak přináší do života problémy.

U Petra je největším nešvarem jeho měsíční větev Zajíce. Zajíc je v konfliktu s jeho partnerským palácem Kohouta a s roční větví Krysy vytváří tzv. Nespolečenský trest, který lidem vnáší necivilizované chování – hrubost, nezdvořilost, ale také nekontrolovaná sexuální přání. Navíc i mezi Kohoutem a Krysou je vztah destrukce, který je sice vzdálený (protože tyto větve neleží hned vedle sebe), ale vliv i přesto mohou mít. Vztah Kohouta a Krysy vnáší člověku nižší sebevědomí, psychické problémy, které pak může začít řešit třeba alkoholem. Tito lidé potřebují neustále podporu od druhých.

Pro charakteristiku člověka je velmi důležitý jeho vládce dne neboli Day Master, který se (jak název vypovídá) nachází v denním pilíři. Petr je jinový Kov, který sedí na kovovém Kohoutovi. Kovový Kohout je sám o sobě dost složitý pilíř. Je velice atraktivní, ale obrazně bychom ho mohli také přirovnat k ostrým nůžkám, které jsou schopny člověka bodnout přímo do zad. Jednat s Kovovým Kohoutem může být opravdu náročné. Jinový Kov potřebuje neustále "leštit" a být ujišťován o své kráse. Ve spojení s Kohoutem, který představuje ten samý element Kovu, se může lehce stát narcistickým a žárlivým. Toto vše pramení z určitého vnitřního konfliktu Kovu s Kovem, funguje podobně jako tzv. Sebetrest a pramení z nízkého sebevědomí. Díky pocitu nízkého sebevědomí, člověk pod vládou tohoto pilíře začne stavět své přátele na první místo, "obětuje se". Je velice přátelský, vtipný, miluje párty, zábavu atd. Očekává, že to samé udělají přátelé pro něj. Ale v momentě, kdy zjistí, že ne, stává se naopak nepřátelským a dokáže druhým ublížit.

Problematická zemská větev Zajíce zahrnuje skrytého boha IW (Indirect Wealth), což u muže kromě financí značí též milenku. Milenka tady vstupuje do jeho partnerského paláce. Navíc jeho partnerský palác je zasažen hvězdou se vznešeným názvem Červená komnata (Red Chamber). Tato hvězda přináší sexuální skandály a problematické vztahy. Tím, že je součástí partnerského paláce, je její vliv na vztahy o to silnější. 

Aneta Vignerová, nar. 27.10.1987

Aneta má stejně jako Petr v denním pilíři PBS Kohouta a v ročním pilíři Zajíce. Čili opět dvě PBS, které jsou ve vzájemném konfliktu. Mezi měsícem a dnem je vztah 6 disharmonií. Tento vztah mezi Psem a Kohoutem může být pro člověka velmi destruktivní. Přináší mu vnitřní pocit zrady a má tendenci dlouho přetrvávat. Člověk se stále v hlavě přehrává, co se mu stalo. Je to pocit, že něco blokuje naše přání a touhy. Když nahlédneme blíž, ve větvi Psa se nachází RW (Rob Wealth), tedy prvek, který (kromě jiného) značí, že náš partner bude ukraden někým blízkým z našeho okolí. Navíc se tento vztah dotkne rodiny a především dětí (EG).

Její Day Master je jinová Zem, sedící na Kohoutovi. Představme si zem, která v sobě skrývá a opečovává vzácný kov. Tento Kov představuje skryté talenty, proto je dobré, když se takový člověk věnuje umění a u ženy i své rodině, dětem. Někdy ale může být péče příliš a lidé v jejich okolí se mohou cítit pod tlakem.  

Denisa Nesvačilová, nar. 22.7.1991

Denisa nemá sice žádnou PBS, ale ve svém denním pilíři má ukrytý jangový Oheň, který jí dodává jisté charisma, především pro ty, kteří ji znají blíže. 

Nelze přehlédnout, že všichni tři protagonisti mají ve své tabulce narození prázdné zemské větve v ročním pilíři, což je zhruba první čtvrtina našeho života. Prázdnota zemských větví (Depth emptiny) může u člověka znamenat hledání sama sebe. Pokud člověk prochází obdobím prázdnoty, může mít pocit, že mu chybí pevné zázemí, že nenachází smysl života. Ve staré Číně se takoví lidé většinou vydávali na cestu duchovního poznání. Petr i Aneta mají tuto prázdnotu v ročním pilíři, Denisa v ročním i měsíčním.

U Anety je ale důležitější prázdnota z desetiletého pilíře, kterým nyní prochází. Můžeme tedy říci, že obě dívky mají prázdnotu aktivní a jsou i tímpádem lehce ovlivnitelné. Prázdnota také zvýrazňuje negativní aspekty skrytých prvků.

Denisa má v těchto skrytých prvcích ukryto 7K (Seven Killings), což u ženy představuje i jejího milence a problematické vztahy s ním. Navíc prochází desetiletým pilířem Zemského Psa, který je v destruktivním vztahu s Kozou v ročním i měsíčním pilíři. Tato destrukce může být velmi zničující, protože je součástí tzv. shromažďující zemské větve Psa (Graveyard) a to znamená, že je ukryta příliš hluboko a může být pro daného jedince o to silnější. Destrukce zasahuje měsíční a roční pilíř, čili její rodinu, práci i širší veřejnost.

Aneta právě vstoupila do desetiletého pilíře, který ji přinesl manžela (DO). K významným změnám v životě dochází právě vždy při přechodu z jednoho pilíře do druhého.

Když se podívám na Osobní Peach Blossom Star (která je jiná než ta, která se nachází přímo v naší tabulce narození), tak Petr je více přitahován Anetou, ale obě holky tíhnou k Petrovi.

S analýzou bych mohla pokračovat dál, ale už teď je jasné, že tento trojúhelník je dosti spletitý a rozmotat ho dokáží asi jen přímí účastníci. Kdybych si měla vsadit na vítěze (pokud se to tak dá nazvat), vsadila bych na Anetu, ale nebude to pro ni lehké. Takže nezbývá nic jiného, než všem třem popřát hodně štěstí.