Budu někdy bohatý?

30.05.2023

Pokud mi klient položí otázku: "Budu někdy bohatý?", dokážu mu odpovědět (aniž bych zkoumala jeho datum narození nebo dělala analýzu Feng Shui) "S velkou jistotou NE". Důvodem toho je, že dotyčný sám sebe za bohatého nepovažuje.

Spoustu lidí se domnívá, že peníze máme předurčeny osudem a čeká, až se osud naplní. Je zcela jasné, že ani netuší, jak se k bohatství dostat. Pokud jste někdy četli knihu od Roberta Kiyosakiho "Bohatý táta, chudý táta", asi chápete, co mám na mysli. R. Kiyosaki v knize mimo jiné říká: "To, co máte v hlavě, rozhodne, co bude ve vašich rukou."

Většina těch, co začínají studovat čínskou astrologii, se při analýze financí soustředí hlavně na tzv. element Bohatství. Jeho přítomnost v tabulce narození udává, zda bude mít dotyčný v průběhu života vztah k financím a zda pro něj peníze budou v žebříčku hodnot na předním místě.

Závěr však není tak jednoznačný. Ve skutečnosti je bohatství tvořeno různými způsoby. Na základě vztahů mezi pěti prvky můžeme při analýze horoskopu odvodit, který prvek je pro daného člověka ten pravý pro tvorbu financí. Každý se rodíme s určitým poměrem těchto prvků a v průběhu života se jejich podíl nadále mění.

Pojďme se na to podívat blíže:

Prvek shodný s naším Day Masterem neboli Vládcem Dne nazýváme Společník. Tento element je nejdůležitější ze všech pěti prvků, protože hovoří o tom, jací opravdu jsme, jaké jsou naše hodnoty, jak moc jsme spokojení sami se sebou, se svým životem…

Dalším v pořadí je prvek Výstupu, tedy ten, který náš Vládce Dne vytváří. Mluví o naší kreativitě, talentu, schopnosti konat, využívat příležitosti, startovat, zahajovat, něco po sobě zanechat.

Prvek, který náš Vládce Dne kontroluje, je nazýván oním elementem Bohatství. Hovoří o našich cílech a přáních, o tom, co jsme schopni kontrolovat svojí aktivitou a také, zda jsou pro nás peníze v životě důležité. Pro muže tento element zároveň představuje jeho partnerku.

Následuje prvek Vliv, tedy element, který kontroluje našeho Day Mastera. Vyjadřuje schopnost sebekontroly, podřízení se autoritám, respekt k druhým, schopnost dodržovat zákony a pořádek. Pro ženu pak tento prvek představuje jejího partnera.

V neposlední řadě je důležitým prvkem Zdroj. Zdroj je vše, odkud čerpáme svou sílu, schopnost učit se, naše vědomosti, intuice, naše inteligence, podpora v rodině nebo v práci.

Když se podíváme do firmy, žádná s firem nemá jediný cíl – tvorbu peněz. Fungování firmy je vždy založeno na rovnováze mezi všemi elementy. Firma musí něco vytvořit - produkt, služby, ty pak prodává a získává finance, které dále investuje. Musí dodržovat předpisy a zákony. Aby mohla fungovat na trhu dlouhodobě, nesmí zaostávat za konkurencí. Zde hraje důležitou roli vzdělávání zaměstnanců, následování trendů trhu atd.

Správná otázka by tedy měla znít: "Co mám udělat pro to, abych byl bohatý?". Troufnu si říci, že každý máme možnost stát se (do jisté míry) bohatým. Důležité je "pouze" přijít na to, v čem jsme dobří a jaký druh aktivity je pro nás prospěšný.